Pendidikan Kewarganegaraan (Nilai-nilai Perjuangan Dalam Perumusan Pancasila) Tugas dari Bpk. Udin

Arti Pancasila
Istilah Pancasila diambil dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti lima, dan sila artinya dasar.Jadi Pancasila artinya lima dasar
Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945
Tiga orang tokoh perumus Pancasila yaitu Ir.Soekarna, Moh.Yamin dan Prof.Seopomo.
Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Ir.Soekarno.
Yang dihasilkan oleh panitia sembilan adalah Piagam Jakarta/Jakarta Charter (yang sekarang menjadi pembukaan UUD 1945)
Panitia sembilan terdiri dari; Soekarno,Moh.Hatta,Moh.Yamin,Ahmad Soebarjo,A.A Maramis,Abdul Kahar Muzakir,K.H Wahid Hasyim,H.Agus Salim,dan Abikoesno Cokrosoejoso.
BPUPKI dibentuk pada tgl 1 Maret 1945 dengan ketuanya Dr.Radjiman Widiodiningrat. BPUPKI istilah Jepangnya Dokuritsu Zjunbi Tyoosakai.
PPKI dibentuk pada tgl 7 Agustus 1945 dengan ketuanya Ir.Soekarno.PPKI istilah Jepangnya Dokuritsu Zyunbi Inkai
Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tgl 18 Agustus 1945.

LAMBANG NEGARA
Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.
Sila pertama lambangnya bintang
Sila kedua lambangnya rantai
Sila ketiga lambangnya pohon beringin
Sila keempat lambangnya kepala banteng
Sila kelima lambangnya padi dan kapas
Banyak bulu sayap 17
Banyak bulu ekor 8
Banyak bulu leher 45
Jadi jumlah bulu pada burung garuda melambangkan hari kemerdekaan RI yaitu 17-8-1945

PEMILU (PEMILIHAN UMUM)
Azas Pemilu kita LUBERJURDIL (Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil)
Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali.
Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata,yaitu demos dan kratos.Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan.Jadi Demokrasi artinya pemerintahan dari,oleh dan untuk rakyat.
Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota legislatif.
Pemilu yang telah dilaksanakan oleh Indonesia yaitu pada tahun 1955,1971,1977,1982,1987,1992,1997,1999,2004,2009.
Presiden RI yang pertama adalah Ir.Soekarno.
Lembaga penyelenggara PEMILU adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

DPR yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.Ada 3 fungsi DPR yaitu :
Legislasi (Pembentuk undang-undang)
Anggaran (menetapkan APBN)
Pengawasan (mengawasi jalannya pemerintahan)
● DPD yaitu lembaga yang mewakili daerah-daerah di Indonesia.Ada 3 tugas pokok DPD,yaitu
Mengajukan RUU kepada DPR
Memberi pertimbangan kepada DPR
Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s